843 icon

Publieke ruimte

Publieke ruimte

Ruimte is verslavend

Er komen niet alleen nog steeds veel meer mensen bij elkaar, hun ruimte beslag en mobiliteit neemt exponentieel toe. Daardoor wordt ruimte rap schaarser. Zoals met alles is ook de relatieve ruimte scheef verdeeld. Sommigen hebben heel veel ruimte ter beschikking, de meeste mensen moeten er mee woekeren. Een andere handicap is dat er weinig zorgvuldig en efficiënt met de ruimte wordt omgegaan, door gebrek aan respect vervuilen wij voor elkaar. In gebiedsontwikkeling en architectuur zijn geslaagde voorbeelden bekend waar wij nog veel van kunnen leren en overnemen.