Spreken

Frits Spangenberg is spreker, schrijver, onderzoeker & ondernemer. Vanuit zijn studie sociologie & ervaring als directeur van Motivaction streeft hij niet naar observatie, maar het aanjagen van maatschappelijke verandering.

Neem contact op scroll button

Lezingen

Een paar concrete onderwerpen

Regelmatig geef ik lezingen, workshops en leid discussies rondom maatschappelijke thema’s waar Motivaction een lange traditie van onderzoek in heeft.

De jeugd van tegenwoordig
Op basis van intensieve en diepgaande interviews met jongeren uit alle lagen van het Nederland van nu wordt een overzicht gegeven. Wat is er anders vergeleken met de volwassenen van nu en wat is er toch zo ongeveer hetzelfde. Hoe kan je jeugd en jongeren motiveren en aanspreken, want er is niet één goed recept, en toch heeft ieder kind behoefte aan aandacht en stimulans (30 minuten tot 2 uur).

Allochtoon of nieuwe Nederlander
Nederland is de laatste decennia in vele opzichten sterk veranderd door de komst van Indische Nederlanders, Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen en een breed scala aan andere nationaliteiten vestigt zich hier permanent. In de grote steden is meer dan de helft van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst, en dat aandeel neemt alleen maar toe.
Maar waar liggen de verschillen en de overeenkomsten (met korte filmpjes, 45 minuten tot 2 uur)?

Publieke opinie
Het krachtigste wapen, waar geen leger of dictatuur op langere termijn tegen is opgewassen is de publieke opinie. Hoe doe je publieke opinie onderzoek wat zijn de gevaren van misverstanden of manipulatie. En wat is de rol van verkiezingen ten opzichte van publieke opinie onderzoek in de toekomst (30 minuten tot 2 uur)?

Recente lezingen

Voor onderstaande organisaties heb ik recent lezingen of workshops verzorgd

VOORMALIGE UNIVERSITEIT VAN FRANEKER, Seksualiteit en geweld als bron voor een nieuwe moraal
AMSTERDAM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, Worstelen met Moraliteit
ROTARYCLUB AMSTERDAM, Zijn verkiezingspolls nog betrouwbaar
AMSTERDAM, NAT. MANAGEMENT CONGRES VOORTGEZET ONDERWIJS
AMSTERDAM, VAN GOGH MUSEUM, Beeldvorming generaties
AMSTERDAM VU, CONGRES STERVENSBEGELEIDING
AMSTERDAM, JEUGDTHEATERMAKERS
AMSTERDAM,CURRENCE JAARCONGRES
AMSTERDAM, PERSPRIJS JACQUES VAN VEEN

DOORWERTH CONFERENTIE 2011, Titel: Natuurlijke horizonten 2025
DORDRECHT, JOHAN DE WITTLEZING
VUGHT, PSYCHOTHERAPEUTENCONGRES
ZEIST, WALKARTKERK

GEMEENTE LELYSTAD, Stadslezing
GEMEENTE GOUDA, Platform JEUGD
GEMEENTE SCHIEDAM, start bijeenkomst Servicepunt Leren & Werken
GEMEENTE OPMEER, start Centrum voor Jeugd & Gezin

GEMEENTE AMSTERDAM, STADSDEEL OOST, Vitale Coalities
ALMELO, THEATERHOTEL
HAARLEM, CIOS STUDIEDAG
CAPELLE a/d IJSSEL, THEMATER
BILTHOVEN, STUDIEDAG BOEK & BEDRIJF ‘YOUNG ADULTS’
UTRECHT, DOCENTENDAG HOG, BOUW & RUIMTE
TIEL, HERFSTLEZING ROC RIVOR
DELFT, CHRISTELIJK LYCEUM
SCHAGEN, REGIUS COLLEGE VWO EN VMBO
EDE, ACADEMIE VOOR SOCIALE STUDIES
EDE, JEUGD & JONGERENZORG
NIJMEGEN, PABO GROENEWOUD
APELDOORN, GGD GELRE-IJSSEL
TILBURG, THERESIALYCEUM
AMERSFOORT, JEUGDCONFERENTIE
AMSTERDAMS LYCEUM, DOCENTENDAG 4de en 5de KLASSEN
AMSTERDAM, FONS VITAE LYCEUM
HARDERWIJK, JONGEREN EN ALCOHOL
DORDRECHT, JEUGDZORG
HAARLEM, LYCEUM SANCTA MARIA

Biografie

Achtergrond

In het ‘revolutiejaar’ 1968 begon ik mijn studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en mijn eerste ervaringen met het studentenprotest deed ik op tijdens de legendarische Maagdenhuisbezetting. Achteraf bezien was dat de eerste uiting van een groep, nu zou ik zeggen leefstijl,waartoe ik mij toen rekende. Afgestudeerd met een eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer werd ik part-time universitair docent en tevens part-time projectleider bij een marktonderzoekbureau. Met deze ervaringen heb ik Motivaction opgericht in 1984, met als missie een gezaghebbend bureau neer te zetten dat meer doet dan feiten en wetenswaardigheden zoals de meeste onderzoeksrapporten uitspuwen. Ik streef niet alleen naar het signaleren van zaken maar wil ook een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het ingang zetten van veranderingen.

Publieke opinie is het krachtigste middel of wapen dat er bestaat; uiteindelijk kan geen bureaucraat of dictator de publieke opinie de baas. Succesvolle bedrijven raken uit de gratie wanneer zij de publieke opinie niet serieus hebben genomen. Er is dus alle reden het publiek en haar beweegredenen voortdurend te volgen en te begrijpen.

Mensen zijn verschillend en die verschillen worden steeds groter. Zo ook de impulsen waar mensen op reageren. Met het leefstijlen onderzoek ‘Mentality’ zijn betrouwbare inzichten en voorspellingen ontwikkeld om praktische richtlijnen te geven voor de steeds complexere uitdagingen van onze samenleving.

Als bestuurslid van WAPOR (World Association of Public Opinion Research)
en President of ESOMAR (World Research) heb ik mij breed kunnen oriënteren en internationale vergelijkingen maken met zaken die voor Nederland van belang zijn.

Met veel enthousiasme ben ik al tientallen jaren lid van Rotary Amsterdam, waaronder als voorzitter. Sinds 2020 als Paul Harris Fellow