Over
Frits

Frits Spangenberg is spreker, schrijver, onderzoeker & ondernemer. Vanuit zijn studie sociologie & ervaring als directeur van Motivaction streeft hij niet naar observatie, maar het aanjagen van maatschappelijke verandering.

Neem contact op scroll button
https://fritsspangenberg.com/wp-content/uploads/2021/07/FritsSpangenberg_TacoVanDerWerf_04-scaled.jpg

Introductie

Alles over Frits

Trots ben ik op het feit dat ik Motivaction heb opgericht (1984) en uitgebouwd tot een toonaangevend bureau voor beleidsonderzoek. Wat Motivaction zo bijzonder maakt is haar kijk op beleidsprocessen. Ons dagelijks handelen wordt in sterke mate bepaald door de waarden die wij in onze vormende periode (globaal de eerste 24 levensjaren) krijgen bijgebracht. Voor ieder individu zijn die waarden anders van samenstelling. Het is daarom belangrijk die waardensets te kunnen zien en begrijpen. Motivaction heeft daar systeem in aangebracht met haar Mentality model. Daar kunnen opdrachtgevers direct voordeel uit halen in hun benadering van consumenten, leerlingen, kijkers enz.

Sinds ik in 2006 de dagelijkse leiding bij Motivaction heb overgedragen aan een jongere generatie heb ik de gelegenheid intensiever bezig te zijn met de context en implicaties van de beleidsvraagstukken van veel organisaties.

Met mijn lezingen, workshops, en publicaties over commerciële en maatschappelijke thema’s wil ik een bijdrage leveren aan het verduidelijken van vraagstukken en aandragen van oplossingen. De kennis, medewerkers en infrastructuur van Motivaction maken dat mogelijk.

Lidmaatschap van ESOMAR, de organisatie die wereldwijd meer dan 5000 Research professionals verenigt en die de ethische code bewaakt, is voor mij altijd van groot belang geweest. Van 2003 tot 2010 was ik bestuurslid en in 2005-2006 werd ik tot President verkozen. In deze functie heb ik de bestuursvergaderingen voorgezeten en tientallen openingstoespraken voor de congressen en seminars over mijn vakgebied gehouden. De dynamiek van dit internationale forum heeft mij sterk gestimuleerd.

Visie & missie

Waar sta ik voor

Wij hebben in Nederland veel bereikt, en staan misschien wel juist daardoor voor grote uitdagingen. In ons streven naar verbetering, naar perfectie en controle zijn wij collectief gaan over reguleren. Dat is veel van het goede, maar het eindresultaat is negatief. Als land worden wij steeds moeilijker bestuurbaar, maar ook vele organisaties hebben het moeilijk, met minder loyale klanten en veeleisend medewerkers. De boze burger is in de dagelijkse media shows een vaste verschijning geworden en het tegengeluid komt niet of nauwelijks voor het voetlicht.

Vanaf 1970 observeer en bevraag ik onze medemensen. Al die waarnemingen produceren een overvloed aan wetenswaardigheden en relevante inzichten. Voor beleidsmakers is het bijna ondoenlijk geworden een scherp onderscheid te maken tussen wensbeelden en feiten. Daarom moeten zoveel beleidsbeslissingen, tot wetgeving aan toe, worden terug gedraaid vanwege de niet voorziene onbedoelde bijeffecten. Dit proces maakt de samenleving en het bestuur steeds ingewikkelder en onoverzichtelijker met als algeheel effect een toename van de burgerlijke ongehoorzaamheid.

Frits Spangenberg 2016

Specialisatie draagt altijd een gevaar van tunnelvisie met zich mee. Dat kan alleen verholpen worden door ook de grotere verbanden serieus mee te laten wegen bij beleidsoverwegingen.

Missie

Hier zie ik een grote taak die nog steeds onvoldoende wordt ingevuld. Wij nemen doorgaans te weinig tijd om de bestaande, verworven inzichten goed tot ons door te laten dringen. De lat komt steeds hoger te liggen, ambities hoeven niet te worden afgeremd, maar een meer holistische kijk op het dagelijkse beleidsproces zou ons weer dichter bij elkaar brengen. Iedere bijdrage die ik daar aan kan leveren, maakt mij een gelukkig mens.

Biografie

Achtergrond

In het ‘revolutiejaar’ 1968 begon ik mijn studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en mijn eerste ervaringen met het studentenprotest deed ik op tijdens de legendarische Maagdenhuisbezetting. Achteraf bezien was dat de eerste uiting van een groep, nu zou ik zeggen leefstijl,waartoe ik mij toen rekende. Afgestudeerd met een eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer werd ik part-time universitair docent en tevens part-time projectleider bij een marktonderzoekbureau. Met deze ervaringen heb ik Motivaction opgericht in 1984, met als missie een gezaghebbend bureau neer te zetten dat meer doet dan feiten en wetenswaardigheden zoals de meeste onderzoeksrapporten uitspuwen. Ik streef niet alleen naar het signaleren van zaken maar wil ook een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het ingang zetten van veranderingen.

Publieke opinie is het krachtigste middel of wapen dat er bestaat; uiteindelijk kan geen bureaucraat of dictator de publieke opinie de baas. Succesvolle bedrijven raken uit de gratie wanneer zij de publieke opinie niet serieus hebben genomen. Er is dus alle reden het publiek en haar beweegredenen voortdurend te volgen en te begrijpen.

Mensen zijn verschillend en die verschillen worden steeds groter. Zo ook de impulsen waar mensen op reageren. Met het leefstijlen onderzoek ‘Mentality’ zijn betrouwbare inzichten en voorspellingen ontwikkeld om praktische richtlijnen te geven voor de steeds complexere uitdagingen van onze samenleving.

Als bestuurslid van WAPOR (World Association of Public Opinion Research)
en President of ESOMAR (World Research) heb ik mij breed kunnen oriënteren en internationale vergelijkingen maken met zaken die voor Nederland van belang zijn.

Met veel enthousiasme ben ik al tientallen jaren lid van Rotary Amsterdam, waaronder als voorzitter. Sinds 2020 als Paul Harris Fellow.

Functies

betrokken en sociaal

Directeur/eigenaar
Startup begeleiding, Financieel beheer, Ondersteuning organisaties
1984-heden

Foundation for Restoring European Ecosystems
Lid Raad van Toezicht
2020-heden

Rotary Amsterdam
Voorzitter
2022-heden

Coöperatie Laatste Wil
Voorzitter
2022-02/2023
Lees hier meer over het aftreden gepubliceerd in de Stentor

Stichting De Wel
Voorzitter
2021-heden

Himalayan Tiger Foundation
Bestuurslid
2019-heden

World Association for Public Opinion Research
National Representative
2020-heden

Museumvereniging
Lid visitatiecommissie
2022