Mijn
boeken

Van de hand van Frits Spangenberg en co-auteurs verschenen  de volgende boeken

Neem contact op scroll button

Introductie

De grenzeloze generatie en onstuitbare opmars van de B.V. ik

Door vergrijzing en ontgroening zal de Nederlandse arbeidsmarkt te maken krijgen met krapte. Starters op de arbeidsmarkt vervullen een sleutelrol. De aanstormende generatie bruist van de energie, heeft hoge verwachtingen van werkgevers, is zelfgericht en ondernemend ingesteld. De B.V. IK is in opkomst. Jonge toetreders tot de arbeidsmarkt zijn kritisch en zelfverzekerd, en zijn opgegroeid in een onderhandelingscultuur.

Wilt u meer informatie ga dan naar de contactpagina

De grenzeloze generatie

Jeugd en opvoeding maken prominent deel uit van de maatschappelijke agenda. Met de publicatie van De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders is duidelijk een snaar geraakt in de media en bij de bevolking. Drie drukken zijn inmiddels uitgegeven, de vierde druk is op komst en er verschijnen regelmatig reacties in de media.

Wilt u meer informatie ga dan naar de contactpagina

Communicatie van organisaties.

Overheden, non-profitorganisaties en commerciële bedrijven moeten voortdurend communiceren om in evenwicht te blijven met hun omgeving. Afstemming is nodig omdat die omgeving steeds sneller verandert. Moderne organisaties proberen niet alleen te beïnvloeden, ze luisteren mee en participeren in gesprekken die consumenten voeren. Dit handboek biedt inzichten en richtlijnen, gebaseerd op actuele ontwikkelingen, die van belang zijn voor de communicatie van organisaties.

Wilt u meer informatie ga dan naar de contactpagina

Etnomarketing voor diversiteit

Sinds het uitkomen van het eerste boek Etnomarketing: feiten. cijfers en trends is er veel veranderd. De Nieuwe Nederlanders, en dan met name de Turken, Marokkanen. Surinamers en Antillianen krijgen meer aandacht van marketeers en beleidsmakers. Des te opvallender is dat productaanbod en -benadering nog steeds niet zijn afgestemd op deze omvangrijke en (relatief) draagkrachtige groep.

In Nieuwe Nederlanders. etnomarketing voor diversiteitsbeleid trekken Pieter Paul Verheggen en Frits Spangenberg van onderzoeksbureau Motivaction de conclusie dat te veel Nederlandse beleidsmakers (in profit- en not-for-profit-sector) te zelfgenoegzaam denken dat het wel goed zit met het diversiteitsbeleid. In feite is er echter nog steeds te weinig sprake van een integrale doelgroepbenadering.

Verheggen en Spangenberg geven in dit boek  een analyse van recente ontwikkelingen en gaan specifiek in op de relatie tussen normen en waarden van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en hun tijdsbesteding, media en bestedingsgedrag.

Nieuwe Nederlanders etnomarketing voor diversiteitsbeleid geeft aan waar ontwikkelingen vandaan komen en waar kansen liggen voor de toekomst. In een heldere schrijfstijl zet dit praktische en complete naslagwerk de (marketing)manager en beleidsmaker op een creatieve manier aan het denken over etnomarketing en diversiteitsbeleid.

Samsom 2001, hardcover, stofomslag, 244 blz.