842 icon

Publieke opinie

Publieke opinie

Volatiel maar voorspelbaar

Geen enkel wapen is uiteindelijk opgewassen tegen de publieke opinie, dat heeft de historie der mensheid al lang bewezen. Verstandige machthebbers hebben dat door de eeuwen heen begrepen en overeenkomstig gehandeld. Natuurlijk kan door manipulatie, onderdrukking of verleiding een vertraging optreden die dictators naar hun hand zetten. Opinie onderzoek moet zorgvuldig in vrijheid en onafhankelijkheid kunnen worden uitgevoerd, maar daar zijn onderdrukkers natuurlijk helemaal niet van gediend.