4 icon

Economie

Economie

Meer dan geld alleen

Geld maakt erg veel mogelijk, maar moet ondergeschikt blijven aan waar het in het leven werkelijk om gaat. Waarom zijn wij op aarde? Wat willen wij gezamenlijk bereiken? Ons laatste hemd heeft geen zakken, uiteindelijk wordt niemand beoordeeld naar bezit of banksaldo, toch lijkt voor de meerderheid van de mensheid geld en status een einddoel.