Verschenen in Lezingen openbaar icon

“Alles draait om wendbaarheid”

27 september 2016

[row]

[col span=”1/2″]

Op het Goois HR Event staat de verbinding centraal tussen disruptie en strategisch personeelsbeleid. Iedere organisatie heeft hiermee te maken, of je nu wilt of niet. Disruptie biedt kansen èn bedreigingen. Dat geldt voor u en net zo goed uw personeel. Iedere branche, iedere organisatie dient zich af te vragen of het eigen bedrijfsmodel komende jaren nog houdbaar is. En net zo goed zullen medewerkers de afweging maken: Kiezen zij voor het vasthouden aan hun verworven positie òf zullen zij uw organisatie verlaten voor nieuwe mogelijkheden elders? Het is niet meer de vraag òf het zal gebeuren, alleen nog wanneer en hoe.

[/col]

[col span=”1/2″]

[ux_image title=”Frits Spangenberg” id=”2893″]

Frits Spangenberg (1948)
macro-socioloog, onderzoeker, schrijver

Oprichter Motivaction Research & Strategy (1984)
Vervulde bestuursfuncties in zijn vakgebied (VMO, MOA en ESOMAR) en bestuurlijke nevenfuncties in de Nederlandse cultuursector
Na zijn terugtreden bij Motivaction (2011) vrij onderzoeker en spreker

[/col]

[/row]

Voor mij is het onderzoek naar mensen en organisaties in hun sociaal economische en maatschappelijke setting al ruim dertig jaar mijn sterkste passie: Hoe functioneren generaties in Nederland binnen hun leeftijdsgroep onderling maar ook ten opzichte van elkaar? Uw eigen visie op uw organisatie is per definitie een andere dan die van uw medewerkers.

Neem bijvoorbeeld de grote verschillen tussen babyboomers en de jongere generaties. De eerste groep kennen wij als de protestgeneratie. In hun jeugd zetten zij zich af tegen autoriteit en regels. Later gaven ze hun kinderen de vrijheid die ze zelf nooit kregen. Ook materieel ontbrak het deze jongeren aan weinig. Zij zijn opgegroeid met veel materiële voordelen in een tijd van grenzeloze mogelijkheden. Voor hen is het de tijd van de ‘B.V.-IK’. Bij een baan moeten zij zich aanpassen aan een hiërarchische omgeving met vaste structuren. Dat kan makkelijk leiden tot frictie op de werkvloer.
Andere jongere mensen die u graag aan u zou willen binden, wijzen u beleefd af. Blijkbaar klopt uw aanbod als werkgever dan niet meer met hun wensen. Funest voor u als hun capaciteiten schaars zijn!

In uw HR-beleid draait alles om wendbaarheid. Graag vertel ik u meer over de invloed van uw houding, waarden en opvattingen op uw strategisch en praktisch personeelsbeleid. En natuurlijk bespreek ik hoe u uw organisatie en medewerkers succesvol gidst in deze steeds meer disruptieve tijden.