icon

Conferentie Norway: werkgevers en de nieuwe generatie

Frits Spangenberg is gevraagd een lezing te geven tijdens een tweedaagse conferentie voor The Norwegian Labour and Welfare Administration (Nav) op 19 juni 2013.
Het hoofdthema van de conferentie is: integratie van jongeren met een (psychische) handicap op de werkvloer.

De lezing van Spangenberg zal deels gebaseerd zijn op zijn boek ‘De grenzeloze generatie’. De nadruk ligt op de vraag wat werkgevers kunnen doen om de nieuwe generatie, en jeugd met een handicap in het bijzonder, tegemoet te komen. En hoe de overheid en andere instituties een klimaat kunnen scheppen waarin dit voor werkgevers gemakkelijker wordt. Het publiek bestaat uit 80 tot 90 experts in ‘werk en mentale gezondheid’ en experts die werken met mensen met een belemmering.

Het Nav is een Noorse overheidsinstelling gericht op werkgelegenheid, te vergelijken met het Nederlandse UWV. De conferentie is onderdeel van een overheidsprogramma om meer bewustzijn te creëren voor het onderwerp en zal plaatsvinden op 18 en 19 juni in het Thon Hotel Vettre in Asker, nabij Oslo.

Het volledige (Noorse) programma vindt u hier.