icon

‘Verjongen is geen doel op zich’

In de juni-uitgave van Rotary Magazine staat een groot artikel; Frits Spangenberg in gesprek met medelid Jolanda Holwerda (oprichtster van L0f) over Rotary in Nederland.
Generatiedenken, vergrijzing, diversiteit en idealisme: Rotary verbindt.

Volgens Spangenberg is Rotary sterk in het verbinden van generaties. Bijvoorbeeld door de Avondjes van Zes als leden elkaar om de beurt thuis ontvangen. “Die samenstelling gaat dwars door leeftijden heen, een mooie invulling van intergenerationeel werken.” Spangenberg hecht veel waarde aan de vertrouwelijke gesprekken met clubgenoten: “We zijn elkaars toetssteen op het gebied van morele en ethische dilemma’s. Daar draait het Rotarylidmaatschap voor mij om.”

Spangenberg waardeert de hedendaagse instelling van de dertigers in zijn club. “Ze zijn door hun inzet en achtergrond een goede aanvulling en een bron van inspiratie.” En andersom? Holwerda: “Laatst sprak ik een clubgenoot van zeventig en belandde in een filosofisch gesprek zoals ik dat maar zelden voer. Daar trek ik me echt aan op. Waar kom ik nou in gesprek met iemand die zoveel levenswijsheid kan delen? Alleen bij Rotary. ”

Het gehele artikel is hier te lezen.

Ivm de grootte van het bestand kan dit meer dan enkele seconden duren.