icon

‘Het kwaad komt voort uit slechts drie bronnen’

Vaak wordt Frits Spangenberg gevraagd te spreken over sociale, sociologische en actuele vraagstukken, ‘de grenzeloze generatie’ of bijvoorbeeld de toekomst van de arbeidsmarkt.
‘Het kwaad komt voort uit slechts drie bronnen’ is anders: René Bogaarts schets een mooi persoonlijk portret van Spangenberg.

We krijgen meer te weten over zijn achtergrond, strubbelingen achter de schermen bij Motivaction en voor hem belangrijke waarden uit het boeddhisme en de Rotary.

Het gehele artikel is hier te lezen of the downloaden.
(red. het artikel zoals hier weergegeven, is vormgegeven door www.fritsspangenberg.com)