icon

Woningcorporatie: Volksverheffer of incassobureau?

Op 26 november 2014 vond de jaarlijkse Manifestatie van het Forum van Inspiratie en Zingeving van Aedes, vereniging van woningcorporaties plaats. De 14e editie van de manifestatie werd gestoeld op essays van Jan van der Schaar en Frits Spangenberg. De sector zit in de problemen. 2014 is het jaar van de parlementaire enquête over woningcorporaties. Wat is er aan de hand en wat moet verbeteren?

Beide essays zijn gepubliceerd in een boekje: ‘Schud de grondvesten! Op zoek naar nieuwe fundamenten voor de volkshuisvesting’. Op deze pagina vindt u een artikel uit Aedes Magazine waarin Van der Schaar en Spangenberg spreken over ditzelfde onderwerp.

Spangenberg geeft in zijn essay (De woningcorporatie: volksverheffer of incassobureau?) aan dat hij duidelijk verschil ziet tussen koopwoningen en huurwoningen. “Is het eigenlijk niet vreemd en pijnlijk te moeten constateren dat steeds vaker verrommeling een indicatie is voor huurwoningen?”, aldus Spangenberg. Woningcorporaties doen aan symptoombestrijding als zij zorgdragen voor zaken als zwerfvuil, uitgewoonde woningen en oplopende schulden. Veel burgers “doen niet meer mee”. Volgens Frits zien zij zichzelf als consument; bij ieder probleem is er wel een instantie waar verantwoordelijkheid aan af te dragen is. “Vele verantwoordelijken in de zorg, maar ook in het domein van sociale huurwoningen hebben niet tijdig van zich laten horen. Zij hebben geen visie ontwikkeld.”

De klant wordt steeds materialistischer en stelt hogere eisen. Corporaties hebben nooit de druk van de markt ervaren. Dat botst volgens Spangenberg: “Natuurlijk moet er serieus naar klanten en bewoners worden geluisterd, maar dat is niet genoeg. Lang niet iedereen weet wat op langere termijn echt goed is. Henry Ford zei ooit in een interview: ‘klanten wilden een sneller paard’. Er moet ook een visionair toekomstbeeld worden geformuleerd: in wat voor land willen wij in 2030 leven?”

Als de sector het eens is dat men in een impasse zit, moet het volgens Spangenberg op twee fronten strijden. Vertrouwen moet herstelt worden én de maatschappelijk relevante positie moet herwonnen worden.
Geïnteresseerd in Spangenbergs visie om dit te bewerkstelligen? Lees of download het gehele essay hier.