icon

‘Het merksprookje sterft een beetje uit’

Eind 2013 zijn de Nederlandse Effie Awards weer uitgereikt. Frits Spangenberg was één van de drie deeljuryvoorzitters voor de meest prestigieuze vakprijs in de marketing- en reclamesector.
Het ‘Effieboek 2013’ bevat onder andere interviews met de drie deeljuryvoorzitters; Maarten Hafkamp stelde hen vijf gelijke vragen. Spangenberg jureerde met zijn team over de gedragscampagnes. Mary Hoogerbrugge (De Positioneerders – onderdeel ‘Merkcampagnes’) en Tom Kniesmeijer (Tom Kniesmeijer Strategie – onderdeel ‘Bewustwordings-campagnes’) waren de andere voorzitters.

Voor Frits was dit het eerste jaar in de jury. Het aantal ingezonden cases was lager dan het voorgaande jaar, echter was Spangenberg zeer te spreken over de kwaliteit van de inzendingen: “Als er volgend jaar net zoveel hoogwaardige inzendingen zijn met nog een beetje meer aandacht voor de lange termijn en bredere perspectieven, heeft de branche niets te klagen.”

De tijdsgeest is volgens Spangenberg duidelijk terug te zien. Er wordt gezocht naar zekerheid, geborgenheid en een verantwoorde besteding van middelen. “Dat moet vijf jaar geleden allemaal veel uitbundiger zijn geweest”, aldus Spangenberg.

Het gehele artikel met alle antwoorden van Spangenberg, Hoogerbrugge en Kniesmeijer kunt u hier te lezen of downloaden.

Verwant artikel: “Juryvoorzittersrondje Effie Awards 2013”