icon

Managen wordt weer mensenwerk

Jonge werknemers zijn tegenwoordig anders dan een aantal jaar geleden. Ze worden door verschillende onderzoekers omschreven als Generatie Y, Millennials of de Einsteingeneratie. Frits Spangenberg en Martijn Lampert van onderzoeksinstituut Motivaction spreken liever van de ‘grenzeloze generatie’.
Unique publiceerde een artikel over deze ‘cultuurclash op de arbeidsmarkt’ in hun MKB Marktmonitor 2013.

“Jongeren van nu zijn daadwerkelijk zelfgerichter dan jongeren tien jaar geleden.” Die sterkere focus op zichzelf is volgens Spangenberg niet vreemd. “Deze generatie is niet alleen met internet en sociale media opgegroeid, ze zijn ook anders opgevoed. Er is veel meer nadruk gelegd op assertiviteit. Ze zijn in hun jeugd veel vaker op een voetstuk gezet, hebben nogal eens overtrokken verwachtingen. Werkgevers, die zelf nog veel
meer met waarden zoals hoffelijkheid, matiging en bescheidenheid zijn opgegroeid, herkennen zich daar niet in.”

Volgens Lampert is het noodzakelijk dat bedrijven openstaan voor de soms onorthodoxe manier van denken en doen van jongeren. “Je moet er als organisatie wel op ingesteld zijn. En het moet passen bij de doelstellingen en context van je bedrijf.”
Vaak blijft onderbelicht dat lang niet elke vertegenwoordiger van de grenzeloze generatie een “multitaskende Einstein” is, aldus Lampert: “Er is inderdaad een grote groep zelfredzame, ondernemende jongeren, maar er is óók een heel grote groep die zich met een gebrek aan structuur geen raad weet.”  Tijdens hun onderzoek viel het Spangenberg en Lampert op dat steeds meer werkgevers aangeven er een ‘opvoedkundige taak’ bij te hebben gekregen.

Het gehele artikel lezen? Hier kunt u het downloaden.

foto mkb artikel