icon

Fascinatie voor verandering

Waarom gedragen mensen zich zoals zij zich gedragen? Dat is wat Frits Spangenberg intrigeert. De oprichter en grootaandeelhouder van Motivaction wil meer doen met de opgedane inzichten en leert nog steeds bij. Spangenberg over verandering,  kwajongensstreken en de waan van de dag.

  Lees het hele artikel

Download de PDF