icon

Laat KLM failliet

Opinie 

Lees de mening over de miljarden steLaat KLM  failliet gaanun aan KLM en de conclusie dat we zodra we uit de crisis zijn wéér geen geld hebben om onze  ‘helden’ van vandaag te belonen naar inzet. In de afbeelding de geplaatste tekst en hieronder de volledige tekst zoals ingezonden. Misschien nog belangrijker, schrijver is graag bij te dragen aan een gezonde nationale vliegmaatschappij die op gezonde economische gronden is gebaseerd.


Wij gaan ons als belastingbetalers straks blauw betalen om onze nationale trots in de lucht te houden. KLM heeft een te zware last op de schouders; als het vliegverkeer zich weer herstelt wordt zij opnieuw en nu veel harder van twee kanten gebeten. De concurrenten die veel pragmatischer en flexibel kunnen schakelen komen als overwinnaars uit de bus. De lage-kosten maatschappijen nemen het niet zo nauw met hun arbeidsvoorwaarden en kunnen zonder veel inspraak of overleg hun ondernemerschap doen gelden. De Midden Oosten maatschappijen hebben een niet te evenaren staatssteun achter de hand en opereren vanaf vliegvelden zonder omwonenden vierentwintig uur per etmaal. Hun internationale personeelsbestand is ook veel jonger en heeft nog weinig verworven rechten. Het verlies dat KLM in de korte periode van deze crisis heeft opgegeven, maakt een staatssteun van twee tot vier miljard euro tot een druppel op een gloeiende plaat. Er is geen enkel vooruitzicht op een spoedige ‘normalisering’ van het vliegverkeer, dat de afgelopen decennia in zo snel tempo is gedemocratiseerd. De arbeidsvoorwaarden van vliegers en cabine personeel zijn daarin niet meegegaan. De glamour en luxe zijn bijna sprookjesachtig en KLM komt handen tekort om de meeste sollicitanten hoffelijk verder te sturen. Wanneer wij het nu over vitale beroepen hebben, dan zijn de salarisverschillen en belastingvoordelen van vliegers en senior cabine personeel vergeleken met leerkrachten en zorgpersoneel schrijnend. Zelfs als de vliegers een deel van hun salaris en belastingvoordelen zouden inleveren met als tegenprestatie meer zeggenschap in de bedrijfsvoering is het paard van Troje helemaal binnengehaald. De Staat zal met haar vergrootte belang niet meer aan een faillissement durven denken en wij hebben een Alitalia analogie. Over Air France hebben wij niets te vertellen, maar de ervaringen met de stakende piloten ligt nog vers in het geheugen. De groei van Transavia als wapen tegen de lage-kosten concurrenten werd wegonderhandeld voor exclusieve rechten van het Air France personeel. Als de Covid-19 crisis wordt overwonnen breekt een periode van grote bezuinigingen aan, wij kunnen ook niet aan de politie medewerkers en schoonmakers vragen verder in te leveren om onze blauwe trots tegen beter weten in de lucht te houden. Maar plannen voor een doorstart kunnen wij nu al financieren uit de toezeggingen van de Nederlandse regering. En van het restant van de tien miljard die KLM anders zeker zou opsouperen, kunnen wij eindelijk een aanvang nemen met een Luchthaven in Zee. Daarmee zouden wij Londen. Frankfurt en Parijs de loef afsteken en weer gaan concurreren met Istanbul, Doha en Dubai. Nederland heeft genoeg goede ondernemers om op de restanten van KLM een nieuwe trots te bouwen. Die mag wat mij betreft ook weer blauw zijn en ik ben persoonlijk graag bereid daar aan mee te betalen.