icon

‘Morgen gaat mama niet uit, beloofd’

Na de bruiloft volgt gevangenschap. En na het doorknippen van de navelstreng is het luizenleventje helemaal voorbij. Het zijn veel gebezigde stellingen. In de praktijk blijkt dit zeker niet voor alle ouders te gelden. In tegendeel. Veel jonge ouders blijven uitgaan en zoeken naar nieuwe prikkels, die worden ook gevonden in stimulerende middelen. Ann-Sofie Dekeyser schreef een groot artikel over deze ‘Party Parents’: “Morgen gaat mama niet uit, beloofd” (ondertitel: ‘Coke in de keuken en tafeltje-dans’).

Volgens Spangenberg is het gebruik van drugs een brede trend onder jonge ouders. “Het is te vroeg om dat met onderzoeksresultaten te staven, maar dat is wat observaties en gesprekken mij aantonen. Harddrugs worden nog altijd in één adem genoemd met problematiek en verslaving. Terwijl de realiteit is dat drugs steeds vaker net als alcohol worden gebruik: met mate en voor een specifiek doel.”

De gedachte dat harddrugs en ouderschap niet samengaan heerst in de huidige maatschappij. Spangenberg voorspelt echter een omslag in perceptie. “Nog niet zo heel lang geleden was men ervan overtuigd dat buitenshuis werkende vrouwen geen goede moeders konden zijn. Dat is nu ook omgeslagen. Over papa’s en mama’s die recreatief snuiven of slikken, verwacht ik een soortgelijke verandering in perceptie.” Opvoeders van vandaag de dag willen de eeuwige jeugd waar vorige generaties het belangrijk vonden om oud en gezapig te zijn. Spangenberg pleit voor het behouden van ‘wilde haren’ en vindt dat ouders zich best wat meer hedonistisch mogen opstellen. “Het zou alvast het aantal echtscheidingen doen dalen. We moeten af van het calvinistische idee dat genieten verfoeilijk zou zijn. Opvoeden brengt heel wat druk mee, die druk wordt extra groot als je je als ouder veel ontzegd.”

Zijn deze ‘party ouders’ slechtere ouders? Of misschien zelfs wel betere ouders? Orthopedagoge Veerle Soyez van de Vrije Universiteit Brussel voert onderzoek naar de combinatie van ouderschap met drugsgebruik. “Puur pedagogisch gezien klopt het dat mensen betere ouders zijn als ze zichzelf niet wegcijferen en ook tijd maken voor hun eigen genot.” Het gehele artikel, met ervaringen van ouders, opmerkingen van onderzoekster en lector Tina van Havere en trendanalist Herman Konings, is hier te lezen.