icon

Balanceren tussen individualisme en collectivisme

Het draagvlak voor collectieve promotie in de sierteeltbranche is groot, zo blijkt uit een recent gehouden onderzoek van het Tuinbouw Inspraak Panel. Tegelijkertijd vragen ondernemers zich af wat generieke promotie hen feitelijk oplevert. Marktonderzoeker en socioloog Frits Spangenberg licht deze paradox toe.


     

Download de PDF Gek op magazine april 2008