icon

Burgers en ambtenaren begrijpen elkaar steeds minder goed

De burgerlijke ongehoorzaamheid neemt daardoor toe. 

Luister via deze Link  Het interview start vrij kort na de introductie.