icon

Minisymposium: ‘Werknemer zet geen tandje bij in crisistijd’

Vrijdag 14 maart organiseren VVD Oost- en Weststellingwerf een minisymposium. Er zal gesproken worden over het veranderende sociale landschap, de (regionale) economische politiek en samenwerking. De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Naast Pascal van den Bosch (I-nrg), VVD Kamerleden Aukje de Vries en Betty de Boer, zal Frits Spangenberg spreken. De redevoering van Spangenberg zal gestoeld zijn op een artikel dat op 2 augustus 2013 verscheen in het Algemeen Dagblad: Werknemer zet geen tandje bij in crisistijd. Uit onderzoek van Motivaction bleek dat werknemers geen reden zien om iets harder te werken in tijden van crisis.

Na de pauze krijgt het publiek de gelegenheid vragen te stellen aan de sprekers waarna gediscussieerd kan worden. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Geïnteresseerden kunnen vanaf 18:30 binnenlopen bij Restaurant `t Witte Huis in Donkerbroek (tussen Heerenveen en Assen; Geert Wolter Smitweg 20, 8435 WG Donkerbroek ).
Het symposium begint 19:30 en duurt naar verwachting tot 22:30.