839 icon

Generaties

Generaties

Leeftijd is niet alles

Het tijdsgewricht waarin je bent geboren en wat je hebt meegekregen in jouw vormende periode, de eerst vierentwintig jaar van je leven, zijn in sterke mate bepalend voor wie jij bent geworden. Jouw biologische leeftijd wordt sterk beïnvloedt door jouw culturele, economische en geografische omgeving. Daarom kan je Millennials of Babyboomers of andere leeftijdscohorten nooit over één kam scheren. Generalisatie over generaties is vragen om onvoorspelbare tegenstellingen en chaos.