3 icon

Discriminatie

Discriminatie

Structurele ongelijkheid

Discriminatie is iedere vorm van onderscheid maken. En daar is niets mis mee. Vanaf heel jongs af aan wordt ons geleerd onderscheid te maken, te discrimineren tussen goed en kwaad. Het gaat echter fout als eigenschappen van een persoon, ander levend wezen of zelfs een object reden zijn om die ander als minderwaardig te kenschetsen. En misschien nog erger jezelf superieur.