De grenzeloze generatie

19 januari 2021

Trots ben ik op het feit dat ik Motivaction heb opgericht (1984) en uitgebouwd tot een toonaangevend bureau voor beleidsonderzoek. Wat Motivaction zo bijzonder maakt is haar kijk op beleidsprocessen. Ons dagelijks handelen wordt in sterke mate bepaald door de waarden die wij in onze vormende periode (globaal de eerste 24 levensjaren) krijgen bijgebracht.

Voor ieder individu zijn die waarden anders van samenstelling. Het is daarom belangrijk die waardensets te kunnen zien en begrijpen. Motivaction heeft daar systeem in aangebracht met haar Mentality model. Daar kunnen opdrachtgevers direct voordeel uit halen in hun benadering van consumenten, leerlingen, kijkers enz.

Sinds ik in 2006 de dagelijkse leiding bij Motivaction heb overgedragen aan een jongere generatie heb ik de gelegenheid intensiever bezig te zijn met de context en implicaties van de beleidsvraagstukken van veel organisaties.

Dit is een tussenkop

Wij hebben in Nederland veel bereikt, en staan misschien wel juist daardoor voor grote uitdagingen. In ons streven naar verbetering, naar perfectie en controle zijn wij collectief gaan over reguleren. Dat is veel van het goede, maar het eindresultaat is negatief. Als land worden wij steeds moeilijker bestuurbaar, maar ook vele organisaties hebben het moeilijk, met minder loyale klanten en veeleisend medewerkers. De boze burger is in de dagelijkse media shows een vaste verschijning geworden en het tegengeluid komt niet of nauwelijks voor het voetlicht.

Vanaf 1970 observeer en bevraag ik onze medemensen. Al die waarnemingen produceren een overvloed aan wetenswaardigheden en relevante inzichten. Voor beleidsmakers is het bijna ondoenlijk geworden een scherp onderscheid te maken tussen wensbeelden en feiten. Daarom moeten zoveel beleidsbeslissingen, tot wetgeving aan toe, worden terug gedraaid vanwege de niet voorziene onbedoelde bijeffecten. Dit proces maakt de samenleving en het bestuur steeds ingewikkelder en onoverzichtelijker met als algeheel effect een toename van de burgerlijke ongehoorzaamheid.

Dit is ook een tussenkop

Wij hebben in Nederland veel bereikt, en staan misschien wel juist daardoor voor grote uitdagingen. In ons streven naar verbetering, naar perfectie en controle zijn wij collectief gaan over reguleren. Dat is veel van het goede, maar het eindresultaat is negatief. Als land worden wij steeds moeilijker bestuurbaar, maar ook vele organisaties hebben het moeilijk, met minder loyale klanten en veeleisend medewerkers. De boze burger is in de dagelijkse media shows een vaste verschijning geworden en het tegengeluid komt niet of nauwelijks voor het voetlicht.

Vanaf 1970 observeer en bevraag ik onze medemensen. Al die waarnemingen produceren een overvloed aan wetenswaardigheden en relevante inzichten. Voor beleidsmakers is het bijna ondoenlijk geworden een scherp onderscheid te maken tussen wensbeelden en feiten. Daarom moeten zoveel beleidsbeslissingen, tot wetgeving aan toe, worden terug gedraaid vanwege de niet voorziene onbedoelde bijeffecten. Dit proces maakt de samenleving en het bestuur steeds ingewikkelder en onoverzichtelijker met als algeheel effect een toename van de burgerlijke ongehoorzaamheid.