Verschenen in Lezingen openbaar icon

‘Als we onze uitgangspunten sterker naleven, komen jongeren graag’

29 april 2017

Frits Spangenberg (Re Amsterdam), oprichter van onderzoeksbureau Motivaction en socioloog, benadrukte eerder in het Rotary Magazine (juni 2013) de kracht van clubs om generaties met elkaar te verbinden. Hoe denkt hij vier jaar later over de wens van vele clubs om te verjongen?

Is jongeren werven belangrijk voor alle clubs?
‘Verjonging is noodzakelijk, maar geen doel op zich.’

Hoe betrekken we ze?
‘Meer dan ooit denken jongeren: what’s in it for me? Rotary moet veel explicieter zijn over de oorspronkelijke doelen: ethisch werken, verantwoording afleggen, de grenzen van het betamelijke bespreken. Als die elementen geen onderdeel meer uitmaken van iedere bijeenkomst, dan verschraalt de relevantie. Sommige Rotaryclubs zijn vriendelijke, maar stoffige gezelligheidsverenigingen. Jongeren van nu gaan niet uit plichtsgevoel naar zo’n clubje.’

Wat hebben jongeren aan Rotary?
‘Vergeleken met andere netwerken staat bij Rotary ethiek zeer hoog in het vaandel. Mensen vanuit verschillende beroepsgroepen leren van elkaar en inspireren elkaar. Moraliteit is onze rode draad. De ‘4 way test’ is daarbij een voor iedereen begrijpelijke en werkbare tooI. Denk alleen al aan de eerste vraag: Is het waar? Hoe actueel is deze vraag wel niet? Zonder een kwalitatief hoogwaardig netwerk is het moeilijk onderscheid te maken tussen nepnieuws en loze beloften van bestuurders en instituten. In het turbulente leven van nu, met een afnemend vertrouwen, polarisatie tussen bevolkingsgroepen, nepnieuws en intimidatie is er meer dan ooit behoefte aan onze Rotarywaarden. Maar hoe breng je dat iedere dag in de praktijk? Niemand heeft die wijsheid in pacht, samen moeten wij daar een hedendaagse invulling aan geven. Als Rotary wat sterker haar uitgangspunten naleeft, komen jongeren graag. Maar dan moeten wij ook constructief meegaan als zij de ‘4 way test’ willen opfrissen naar: ‘Ben jij te vertrouwen?’