De generatie-switch biedt kansen

27 juni 2016

[row]

[col span=”2/3″]

Dames en Heren,

Er komt veel op ons af; alles verandert en dan ook nog in een steeds sneller tempo. De positie van de verloskundigen is geen uitzondering. Het voordeel van veranderingen is, dat de slimste er het meest van profiteert. De slimste is misschien niet de beste typering, de meest wendbare, degenen die met open ogen in de wereld staan; zij kunnen proactief handelen. Wanneer je alleen bedreigingen ziet of naar binnen gekeerd de waan van de dag laat domineren, dan voorspelt dat niet veel goeds. Veranderingen zijn per definitie niet statisch en kunnen diverse gedaanten aannemen. Je kunt niet alles naar je hand zetten, maar door te zien en te snappen welke processen gaande zijn, kunnen belangrijke voordelen worden behaald. Het is zaak de belangen van alle relevante actoren goed te kennen en het spel te spelen. Omgevingsfactoren en algemene trends  worden steeds belangrijker. Ik heb nog geen specifiek onderzoek voor de KNOV gedaan, maar laat ik een meer concrete invulling geven.

[/col]

[col span=”1/3″]

[ux_image id=”2818″ image_size=”medium”]

Bunnik
10 juni 2016

KNOV

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

[/col]

[/row]

[row]

[col span=”1/1″]

In algemene zin wordt na een periode van schaalvergroting, grootschalige uitbesteding, functionele verfijning en onpersoonlijk bejegening door middel van ‘spreadsheet’ managers het accent op andere waarden gelegd. Organische groei, kleinschaligheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, mantelzorg en participatie zijn begrippen die enorm aan populariteit hebben gewonnen en voor een deel zelfs al in wetgeving worden vervat. In onze disruptieve samenleving verloopt dat echter niet altijd soepel en geleidelijk, maar eerder met horten en stoten, misverstanden en spraakverwarringen. Toch valt het niet te ontkennen dat er sprake is van een switch, een omkering. De aankomende generatie van Millenials werkt anders en wil in vele gevallen breken met het verleden, of minstens met een frisse blik traditionele praktijken kritisch bezien. Dit schept kansen.

De basis van mijn werk ligt net als het uwe: in de huiskamer.

[/col]

[/row]

[row]

[col span=”1/1″]

Motivaction is groot geworden door twintig jaar geleden op een andere manier dan de collega bureaus te gaan werken. Wij zijn mensen uit alle rangen en standen thuis gaan bezoeken om met hen te praten over ‘wat beweegt u”. Vier tot vijf uur lange gesprekken om de respondent (de cliënt) te leren kennen. Hoe brengt u uw weekend door; wat is dan belangrijk? Welke rol speelt familie? Zijn vrienden voor u belangrijker dan familie? Wat betekent geld voor u? Wat leest u en waar kijkt u naar?

Welke mensen zijn belangrijke voorbeelden voor u? Honderden van dit soort vragen, waarbij de toelichting eigenlijk belangrijker is dan het antwoord zelf. Aan de inrichting van de woonkamer kan je soms al veel antwoorden afleiden. Steeds meer ervaring maakt dat je al een beeld hebt voordat de cliënt (respondent) één woord heeft gesproken. Met meer ervaring zie je meer, niet om eventuele vooroordelen te bevestigen of direct sociaal maatschappelijk te profileren, maar om je cliënt te begrijpen, te doorgronden. U komt ook bij de mensen thuis en u weet soms al in een split second ‘deze cliënt heeft extra uitleg nodig’, of ‘deze cliënt is erg zorgvuldig en zal mijn aanwijzingen en adviezen proberen vlekkeloos uit te voeren’. In het huidige tijdsgewricht is dit een enorm voordeel. Intramurale instellingen hebben niet dit contact met de cliënt, die wordt ook bijna direct patiënt genoemd. De patiënt moet zich inpassen en aanpassen aan de instelling. U past uw gedrag voor een deel aan, aan de situatie die u aantreft. Dat geeft een hogere graad van participatie, zoals wij dat in Nederland nu graag zien. Is dat een voordeel voor u of niet?

Natuurlijk komt er veel meer kijken bij de dagelijkse praktijk, maar ieder voordeel moet bewust worden gevierd, het sterkt het zelfvertrouwen en de werkwijze en positie van de beroepsgroep.

Motivaction heeft een systeem ontwikkeld om met behulp van een test te bepalen hoe mensen in elkaar zitten, hoe er wordt gereageerd. Met een beperkt aantal vragen kunnen wij vaststellen of de cliënt eerder plichtsgetrouw is of juist veeleisend en rechtenbewust. Of de cliënt eerder warm loopt voor een betere samenleving of vooral uit is op het winnen van status. Ik wil niets veroordelen, maar noem dit omdat het zinnig is als je snel weet hoe je het beste en het snelst je doelen kunt bereiken.

Via Google zie je bij “Mentality’ al snel “Doe de Mentality test”. Binnen 10 minuten heeft u een uitslag en een interieur foto op uw email adres. Natuurlijk klopt dit nooit 100%, maar het geeft wel een duidelijke indicatie die u scherper leert zien. U ziet in de eerste plaats wie u zelf bent en waar uw affiniteiten liggen. Met gelijkgestemde cliënten schakel je sneller dan met ‘anders denkenden’. Dat wist u al, dat is helemaal niet erg. Maar als je weet waar je zelf staat en wie je tegenover je hebt kan je sneller en effectiever je doelen bereiken. Ook kwaliteit is sneller te bereiken met gelijkgestemden, ook vroegtijdige signalering van complicaties merk je doorgaans sneller en adresseer je adequater bij een hoger niveau van gelijkgestemdheid.

Het werk in de zorg en verloskunde wordt er niet makkelijker op. Vergeleken met de oudere generaties wordt de lat steeds hoger gelegd. Waren jonge moeders een paar generaties geleden vooral dankbaar en afwachtend, nu eerder veeleisend en ongeduldig. De relatie wordt eerder op scherp gezet en daar moet je als hulpverlener maar mee om weten te gaan.

Mede doordat in jonge gezinnen beide partners werken en er dus niet altijd tijd is om er voor de kinderen te zijn ontstaat er een schuldgevoel. Schuldgevoel leidt tot complicaties die verschillend kunnen uitpakken: enerzijds mogen de kinderen meer, anderzijds willen vele ouders alle risico’s vermijden en spelen hoog op vanuit een  plaatsvervangende schaamte dat zij er zelf niet altijd zijn. De hulpverlener heeft het dan al gauw gedaan.

Het ‘Forever Young Syndroom’ veroorzaakt onder andere dat ouders alle touwtjes zelf in handen willen houden en moeilijk kunnen delegeren of moeilijk het vertrouwen kunnen geven aan een professional. De aspecten van de onderhandelings- samenleving bevorderen juist weer dat er niet snel genoegen wordt genomen met de uitspraak van de professional. Het lijken anekdotische maatschappelijke veranderingen, maar de invloed op ons en jullie werk is enorm.

Weet wat voor vlees je in de kuip hebt. Een verloskundige aan huis, heeft een sterke basis, waar geen instantie of instelling aan kan tippen. Maar zorg dat je deze voorsprong ook professioneel invult. Ik wens jullie veel succes om dat in praktijk te brengen.

Frits Spangenberg

[/col]

[/row]