Verschenen in ViceVersa icon

‘Ontwikkelingssamenwerking moet spannender’

15 januari 2014

Visa Versa, een vakblad over ontwikkelingssamenwerking, publiceerde op 8 januari een interview met Frits Spangenberg over het betrekken van jongeren bij ontwikkelingssamenwerking.

Onderzoeksbureau Motivaction heeft onderzoek gedaan onder jongeren tussen 15 en 25 jaar. Hieruit kwam naar voren dat hun interesse voor maatschappelijke thema’s sterk terugloopt. “De meeste jongeren van nu zijn vooral bezig met zichzelf: waar ben ik, zie ik er leuk uit, waar kan ik shoppen en waar kan ik wat leuks gaan doen. Er zijn nog wel geïnteresseerden in thema’s zoals ontwikkelingssamenwerking en globalisering, maar dat is een minderheid”, aldus Spangenberg.

Andere zaken zijn interessanter. Ontwikkelingssamenwerking zou weer spannend gemaakt moeten worden. Op een creatieve manier projecten levensecht maken. Volgens Spangenberg is Serious Request hier een mooi voorbeeld van “Die hele mediamix is heel levendig en erg van deze tijd. Ook zijn er belangrijke rolmodellen die zich hier aan verbinden. Dance4Life is een ander mooi voorbeeld.”

Organisaties zouden jongeren meer moeten prikkelen. “Als we jongeren vragen: ‘komen jullie hier een avond een groepsdiscussie houden over gewassenbescherming of landbouwinnovatie?’, dan komen ze niet.  Dat is veel te abstract, dat spreekt niet aan. Maar heb je het over iets wat hen na aan het hart ligt, dan komen ze wel. De rampen in de kledingateliers in Bangladesh zijn al veel dichter bij de belevingswereld van jongeren, dat gaat over de kleren die ze zelf aanhebben.”

De ‘verloren generatie’ niet meer als doelgroep beschouwen zou dan ook onverstandig zijn. “Als mensen op jonge leeftijd een aantal positieve ervaringen en connotaties hebben met ontwikkelingssamenwerking blijven deze ervaringen achter in hun hoofd hangen. Soms doen ze er een hele tijd niks mee, maar dan kun je daar op een later moment op voortbouwen. Daar liggen de kansen voor de ontwikkelingssector. De jongeren van nu zijn de potentiële donateurs van de toekomst”, aldus Spangenberg.

Het hele artikel (van Jody van Diemen en Siri Lijfering) is op de site van Vice Versa te lezen.