Mijn boeken

De grenzeloze generatie en onstuitbare opmars van de B.V. ik

Door vergrijzing en ontgroening zal de Nederlandse arbeidsmarkt te maken krijgen met krapte. Starters op de arbeidsmarkt vervullen een sleutelrol. De aanstormende generatie bruist van de energie, heeft hoge verwachtingen van werkgevers, is zelfgericht en ondernemend ingesteld. De B.V. IK is in opkomst. Jonge toetreders tot de arbeidsmarkt zijn kritisch en zelfverzekerd, en zijn opgegroeid in een onderhandelingscultuur.

Meer informatie

De grenzeloze generatie

Jeugd en opvoeding maken prominent deel uit van de maatschappelijke agenda. Met de publicatie van De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders is duidelijk een snaar geraakt in de media en bij de bevolking. Drie drukken zijn inmiddels uitgegeven, de vierde druk is op komst en er verschijnen regelmatig reacties in de media.

Meer informatie

Communicatie van organisaties.

Overheden, non-profitorganisaties en commerciële bedrijven moeten voortdurend communiceren om in evenwicht te blijven met hun omgeving. Afstemming is nodig omdat die omgeving steeds sneller verandert. Moderne organisaties proberen niet alleen te beïnvloeden, ze luisteren mee en participeren in gesprekken die consumenten voeren. Dit handboek biedt inzichten en richtlijnen, gebaseerd op actuele ontwikkelingen, die van belang zijn voor de communicatie van organisaties.